Grób żołnierzy zgrupowania płk Czyżewskiego - Parzniewice


Pomnik i zbiorowa mogiła żołnierzy pułkownika Czyżewskiego w ParzniewicachZbliżenie listy pochowanych żołnierzy.