Obsada etatowa pułku 1 września 1939 roku.


84 PUŁK STRZELCÓW POLESKICH

Dowództwo pułku

Dowódca – płk. dypl. Stanisław Sztarejko (kontuzjowany 25.9, Modlin) VM
Dowódca – mjr Stanisław Mastalski (od 25.9)
I adiutant – kpt. Janusz Dobrski (do 22.9) KW
I adiutant – kpt. Antoni Wadzyński (od 11 do 18.9 i od 22.9)
II adiutant – ppor. rez. Jan Kozłowski KW
Oficer informacyjny – kpt. Franciszek Filzek (r. 8.9, Jeżów; niew. 9.9, Rogów) KW
Oficer łączności – por. Tadeusz Buczek VM KW
Kwatermistrz – kpt. Zygmunt Krysiak (r. 22.9, Kazuń; zam. 8.8.1944, obóz
w Żabikowie) VM KW
Kwatermistrz – kpt. Janusz Dobrski (od 22.9)
Oficer gospodarczy – kpt. Bolesław Jaskulski (pol. 9.9, Przyłęk)
Oficer gospodarczy – ppor. rez. Brunon Niedzielski (od 20.9)
Oficer żywnościowy – vacat
Oficer żywnościowy – por. rez. Józef Rewerski (c. r. 25.9.1939, zmarł z ran) VM
Oficer materiałowy – kpt. Stanisław Radajewicz (od 20.9)
Kapelan – ks. kpl. rez. Jan Zieja VM KW
Naczelny lekarz – por. lek. Józef Franciszek Werpachowski (zag.) KW
Naczelny lekarz – ppor. rez. Józef Olechnowicz (w Modlinie)
Podoficer sanitarny – plut. Maciej Łuc KW
Podoficer sanitarny – kpr. Stefan Osiński
Kapelmistrz – por. Ryszard Ober-Pichler (zag.) KW
Tambor-major – st. sierż. Czesław Łowiński
Zbrojmistrz – st. sierż. Stanisław Stachowiak
Szef kancelarii – st. sierż. Władysław Waciński (zag. w nocy z 8/9.9) KW
Szef kancelarii – st. sierż. Roman Tuliszka (w Modlinie)
Maszynista w kancelarii pułku – sierż. Edward Sielski KW
Szef kancelarii kwatermistrzostwa – st. sierż. Roman Tuliszka KW
Podoficer rachunkowy – st. sierż. Marian Keller
Podoficer żywnościowy – plut. Stanisław Liszewski
Kierowca dowódcy pułku – plut. Bolesław Kucharski KW
Kierowca dowódcy pułku – kpr. Stefan Pietras KW
Kierowca dowódcy pułku – kpr. zaw. Kazimierz Ostapiuk
Dowódca pocztu konnego dowódcy pułku – plut. Stefan Malinowski KW

Pododdziały pułkowe (pozabatalionowe)

Dowódca kompanii zwiadu – por. Tadeusz Kamiński (zag. 10.9)
Dowódca plutonu konnego – kpr. Kazimierz Wyrzykowski (zag.) KW
Dowódca plutonu kolarzy – ppor. rez. Kazimierz Molteni (pol. 1939)
Zastępca dowódcy – plut. Józef Ciepieniak KW
Dowódca kompanii przeciwpancernej – por. rez. Augustyn Guzik-Granecki (c. r. 6.9 Kącik) VM
Dowódca I plutonu – sierż. pchor. Bolesław Michajłow (c. r. 1939, zag. w 1945 r., zatopiony na "Cap Arcona")
Dowódca II plutonu – ppor. Jan Kozubek (pol. 1944, powstanie warszawskie) VM
Dowódca III plutonu – ppor. Jan Stuglik (pol. 6.9, rej. Bełchatowa) VM
Dowódca IV plutonu – ppor. rez. Herbert Wolfgang Rejssmiller (pol. 1939, prawdopodobnie 6.9, Kącik)
Dowódca plutonu artylerii piechoty – por. Michał Fryczyński VM
Zastępca dowódcy plutonu – ppor. rez. Aleksander Żeleźnicki (pol. 1945) KW
Dowódca I działonu – st. sierż. Antoni Zajelski KW
Dowódca II działonu – sierż. Stefan Baran (zag. 7.9)
Dowódca plutonu pionierów – por. Jerzy Sasin VM KW (w styczniu 1945 skazany przez trybunał wojskowy ZSRR na karę śmierci za działalność w AK)
Dowódca plutonu pionierów – kpr. zaw. Czesław Korczyk
Dowódca plutonu przeciwgazowego – ppor. rez. Aleksander Dubrowin (zag. 9.9)
Dowódca plutonu łączności – ppor. rez. Jan Serek KW
Szef plutonu – st. sierż. Józef Okoniewski KW
Dowódca kompanii gospodarczej – ppor. rez. Cezary Zbaraszewski
Zastępca dowódcy – por. rez. Albert Stojanowski
Szef kompanii – st. sierż. Zygmunt Tyzenhauz (c. r. 26.9, Kazuń) KW

I batalion

Dowódca batalionu – kpt. Antoni Wadzyński KW
Adiutant – ppor. rez. Józef Gołębiowski
Dowódca plutonu łączności – ppor. rez. Mieczysław Rybak (zag. 5/6.9, Bełchatów) po raz drugi KW
Zastępca dowódcy – plut. Daniluk VM
Oficer gospodarczy – ppor. rez. Stanisław Gnot (zag.)
Oficer żywnościowy – ppor. rez. Franciszek Okoń (zag.) KW
Lekarz – ppor. rez. Kuno Unger (zag. z 5/6.9, Bełchatów)
Obserwator dowódcy batalionu – kpr. Czesław Biernacki KW
Dowódca 1 kompanii strzeleckiej – kpt. Stanisław Matusiak (r. 12.9, niew. Żyrardów) po raz trzeci KW
Dowódca I plutonu – por. rez. Adam Krasuski (niew.) po raz drugi KW
Zastępca dowódcy plutonu – plut. rez. Stanisław Filipski
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Wacław Maik VM
Dowódca III plutonu – plut. pchor. rez. Czesław Trojanowski KW VM (1944)
Szef kompanii – st. sierż. Piotr Ferencowicz KW
Podoficer gospodarczy – plut. Jan Kruszel KW
Dowódca 2 kompanii strzeleckiej – kpt. Jerzy Jeleniewicz (r. 8.9, zam. 1940 Katyń)

II batalion

Dowódca batalionu – mjr Tadeusz Kierst VM KW
Adiutant – ppor. rez. Stanisław Urbaniak (zag. 12.9, Żyrardów) po raz drugi KW
Adiutant – ppor. rez. Czesław Hankus (od 20.9)
Dowódca plutonu łączności – sierż. pchor. sł. st. Stanisław Pakosiński (zag. 8.9, las Kołacin)
Dowódca plutonu łączności – ppor. rez. Jan Serek (w Modlinie)
Oficer gospodarczy – ppor. rez. Brunon Niedzielski KW
Oficer żywnościowy – ppor. rez. Stefan Wilk (zag. 8.9)
Oficer żywnościowy – chor. Piotr Szota (od 15.9) KW
Podoficer broni – kpr. zaw. Nikodem Żaczek KW
Podoficer sanitarny – plut. Edward Siepkowski (pol. 29.9, Kazuń) KW
Podoficer taborowy – kpr. rez. Walerian Szafran KW
Dowódca sekcji taborowej – kpr. Mikołaj Gruszecki KW
Lekarz – ppor. rez. Józef Olechnowicz KW
Dowódca 4 kompanii – ppor. Stefan Daszkiewicz (do 2 i od 6 do 9/10.9) KW
Dowódca 4 kompanii – por. Józef Balukiewicz (od 11.9) VM
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Stefan Kozek (od 2 do 5.9, zag. 8.9) KW
Dowódca I plutonu – ppor. Włodzimierz Drzewieniecki (od 11.9)
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Witold Kalinowski (od 15.9)
Zastępca dowódcy plutonu – plut. pchor. rez. Michał Dobrowolski (zag.)
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Mieczysław Chwaliński (c. r. 2.9, Wapienniki) KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Witold Kalinowski (od 11.9)
Zastępca dowódcy plutonu – kpr. pchor. rez. Marian Klemczak (w Modlinie)
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Antoni Bartoszewicz (zag. 2.9, Wapienniki)
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Kazimierz Leszek Kurczewski (z 36. ppLA – od 11 do 12.9; pol. 12.9, Żyrardów) KW
Zastępca dowódcy plutonu – kpr. pchor. rez. Staszewicz (zag.)
Szef kompanii – sierż. Tomasz Chudy (zag. 2.9)
Podoficer gospodarczy – plut. Kozioł
Podoficer broni – kpr. zaw. Wybieraniec
Dowódca 5 kompanii strzeleckiej – por. Ferdynand Weber VM KW
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Antoni Bukczyński (zag. 12.9 pod Żyrardowem)
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Mikołaj Wieremiejczyk (od 11.9, zag 22.9) KW
Dowódca I plutonu – kpr. Stanisław Gil (od 22.9) KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Stanisław Sawczuk (zag. 12.9 pod Żyrardowem)
Dowódca II plutonu – kpr. pchor. rez. Adam Perkowski (pol. 17.9 Leszno) VM KW
Dowódca II plutonu – por. rez. Konstanty Ankowski (z 66. pp) od 25.9
Zastępca dowódcy – kpr. pchor. rez. Adam Perkowski
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Mikołaj Wieremiejczyk
Szef kompanii – st. sierż. Józef Smogorzewski
Podoficer gospodarczy – plut. Antoni Cugier
Podoficer broni – kpr. Feliks Szołomicki KW
Dowódca 6 kompanii strzeleckiej – kpt. Mieczysław Makarewicz (do 9.9 i od 14.9) KW
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Edmund Lipiński (c. r. 18.9 pod Roztoką) KW
Dowódca I plutonu – kpr. pchor. rez. Walerian Warzyński (z 31. pp) od 11.9, zag. 18.9 Puszcza Kampinoska
Dowódca I plutonu – por. Adam Lis (z 63. pp) od 25.9
Zastępca dowódcy plutonu – kpr. pchor. rez. Franciszek Chamielec (zag.)
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Stefan Banaszkiewicz (do 9.9) KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Antoni Wilczyński (od 13.9)
Zastępca dowódcy plutonu – plut. rez. Stanisław Bieńko
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Stanisław Możejko (do 8.9, Kołacin)
Szef kompanii – plut. Marian Wojda KW
Podoficer gospodarczy – kpr. zaw. Witold Wyrozumski
Podoficer broni – kpr. zaw. Piwowarczyk
Dowódca 2 kompanii CKM – kpt. Józef Maria Hoffman (do 9.9)
Dowódca 2 kompanii CKM – ppor. rez. Bolesław Ościłowski (od 15.9) KW (VM)
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Bolesław Ościłowski
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Czesław Hankus (od 10.9 do 19.9) KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Czesław Reniger (niew. 3.9)
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Marian Kuczabiński (od 12.9) KW
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Franciszek Sytniejewski (zag. 3.9)
Dowódca III plutonu – pchor. rez. Henryk Domański (od 15.9)
Dowódca plutonu taczanek – ppor. rez. Stanisław Szłapka (zag. 8.9, las Kołacin) VM
Dowódca plutonu moździerzy – sierż. pchor. sł. st. Mieczysław Melanowski
(zag. 8.9) KW
Dowódca plutonu moździerzy – ppor. Jan Wiśniewski (od 10.9) KW
Szef kompanii – st. sierż. Stanisław Bardun (zag. 3.9)
Szef kompanii – plut. Jan Stanecki (od 15.9)
Podoficer gospodarczy – plut. Franciszek Jaworski KW
Podoficer broni – kpr. rez. Małysz
Podoficer zaprzęgowy – kpr. zaw. Dominik Roszkiewicz KW

III batalion

Dowódca batalionu – mjr Stanisław Mastalski VM KW
Adiutant – ppor. rez. Czesław Chalamoński (zag. 6.9, Dłutów)
Adiutant – por. Kazimierz Krasoń (7.9)
Adiutant – por. Franciszek Błażej (od 16 do 17.9)
Adiutant – por. rez. dr Tadeusz Szela (od 17.9)
Dowódca plutonu łączności – ppor. rez. Wacław Kłonica (zag. 12.9, Żyrardów)
Oficer gospodarczy – ppor. rez. Julian Paśnik (zag.)
Oficer żywnościowy – ppor. rez. Bolesław Kuczyński (zag.)
Oficer żywnościowy – ppor. rez. Stefan Zacharek (w Modlinie)
Lekarz – ppor. Feliks Zydorowicz VM (zam. w IV.1944 r. Pawiak)
Podoficer żywnościowy – sierż. Józef Baleja (pol. 10.9, Waleriany) VM
Podoficer sanitarny – sierż. Antoni Czapiewski (zag.)
Podoficer broni – plut. Julian Sęczyk (zag.)
Podoficer taborowy – kpr. zaw. Wasyl Kuchta (r. 17.9, Puszcza Kampinoska) KW
Podkuwacz – plut. Wincenty Góralski (zag.)
Szef kancelarii batalionu – plut. Antoni Józefiak
Dowódca 7 kompanii strzeleckiej – por. Kazimierz Krasoń c. r. 25.9, fort VI Modlin VM KW (zm. 8.09.1991 r)
Dowódca 7 kompanii strzeleckiej – por. Czesław Barylewski (z 59. pp) od 25.9
Dowódca I plutonu – ppor. Gracjan Szymankiewicz po raz drugi KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Paweł Rowiński (zag. 6.9, Dłutów)
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Wiktor Bargiełowski (od 16.9) KW
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Sylwester Jagodziński (pol. 2.9, Młyn Lelity) KW
Dowódca III plutonu – kpr. pchor. rez. Stanisław Piękoś (od 2.9, prawdopodobnie poległ) KW
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Stanisław Miecznikowski (od 16.9) KW
Szef kompanii – sierż (od 22.9 – st. sierż.) Józef Brzycki (ścięty przez Niemców, marzec 1943 r.) KW
Podoficer gospodarczy – sierż. Józef Stefanowicz KW
Podoficer broni – kpr. rez. Anatoliusz Kuśnierewicz
Dowódca 8 kompanii strzeleckiej – kpt. Zygmunt Beliczyński (do 8.9) VM KW
Dowódca 8 kompanii strzeleckiej – por. Jerzy Sasin (od 16.9)
Dowódca I plutonu – por. rez. Michał Świerkosz (c. r. 7.9, Górki, zam. 1940 r. Charków) VM
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Wacław Maik (od 16.9) VM KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Wiktor Bargiełowski (do 8.9) KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Stefan Kozek (od 16.9) KW
Dowódca III plutonu – plut. pchor. rez. Eryk Gerlach (zag. ok. 8.9)
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Stefan Banaszkiewicz (od 16.9) KW
Szef kompanii – plut. Zygmunt Turski VM
Podoficer gospodarczy – plut. Stefan Łojek
Podoficer broni – kpr. Maniak
Dowódca 9 kompanii strzeleckiej – por. Tadeusz Loster (pol. 9.9, Jasienin) VM KW
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Józef Kapuściński (zag. ok. 8.9) KW
Dowódca I plutonu – ppor. Stefan Daszkiewicz (od 16.9) KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Józef Kot
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Bohdan Melech (od 16.9) KW
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Henryk Chaniewski (zam. 1940, Katyń) KW
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Mieczysław Michalski (pol. 21.9, Małocice) KW
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Eugeniusz Korczyk (od 21.9) KW
Szef kompanii – sierż. Stanisław Klockiewicz KW
Podoficer gospodarczy – kpr. Plackiewicz
Dowódca 3 kompanii CKM – por. Tadeusz Wierciński (r. 9.9, Przyłęk) VM KW
Dowódca 3 kompanii CKM – kpt. Józef Hoffman (od 16.9)
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Stanisław Miecznikowski KW
Dowódca I plutonu – ppor. Jan Kozubek (od 16.9)
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Wiktor Kamieniarz KW
Zastępca dowódcy – kpr. rez. Józef Fazan KW
Dowódca III plutonu – plut. pchor. rez. Bronisław Berliński (zag.)
Dowódca plutonu taczanek – ppor. rez. Julian Janik (r. 2.9, Działoszyn)
Dowódca plutonu taczanek – ppor. rez. Stefan Wasilewski (od 6.9)
Dowódca plutonu moździerzy – ppor. rez. Stefan Wasilewski (c. r. 8.9, Brzeziny)
Dowódca plutonu moździerzy – ppor. Julian Majchrzak (od 16.9) KW
Szef kompanii – st. sierż. Antoni Walenczewski
Podoficer gospodarczy – st. sierż. Władysław Czaja
Podoficer broni – kpr. Stanisław Chmurski (zag.)
Podoficer zaprzęgowy – kpr. Józef Sokoluk

IV batalion

Dowódca batalionu – mjr Wacław Sokol VM
Adiutant – ppor. rez. Mieczysław Antoni Michalski (pol. 21.9, Modlin) KW
Dowódca plutonu łączności – ppor. rez. Witold Kalinowski KW
Oficer gospodarczy – ppor. rez. Michał Szymański
Oficer żywnościowy – ppor. rez. Edward Michalski
Lekarz – ppor. rez. lek. Jakub Feldman (zag. 6.9)
Dowódca 10 kompanii strzeleckiej – por. Józef Balukiewicz (zamordowany w obozie koncentracyjnym) VM KW
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Bohdan Melech KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Stefan Sacharek KW
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Teofil Tabaczka (zag. 8.9)
Szef kompanii – NN
Podoficer broni – kpr. Czamara
Dowódca 11 kompanii strzeleckiej – por. rez. dr Tadeusz Szela
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Marian Słowik (c. r. 9.9, Przyłęk) KW
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Antoni Wilczyński KW
Dowódca III plutonu – ppor. Włodzimierz Drzewieniecki KW
Szef kompanii – sierż. Kazimierz Zieliński (zag.)
Podoficer gospodarczy – plut. Dominik Krymski
Podoficer broni – plut. Mikołaj Kujan (zag.)
Dowódca 12 kompanii strzeleckiej – kpt. Stanisław Radajewicz KW
Dowódca I plutonu – ppor. rez. Józef Rewerski (c. r. 25.9, zmarł z ran, Kazuń) VM
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Jan Redmerski (zag.)
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Władysław Ignaczewski (niew. 7.9)
Dowódca 4 kompanii CKM – por. Karol Nodzeński (c. r. 9.9, Przyłęk) VM KW
Dowódca I plutonu – por. rez. Stefan Mizerski (zag. 6.9)
Dowódca II plutonu – ppor. rez. Marian Kuczabiński KW
Zastępca dowódcy plutonu – kpr. Marian Grochowski KW
Dowódca III plutonu – ppor. rez. Alfred Wawrzyniak (zag.)
Dowódca plutonu taczanek – ppor. rez. Paweł Mindak (pol. 19.9, Kampinos)
Dowódca plutonu moździerzy – ppor. Jan Wiśniewski KW

Wesołowski A.,Szczerców - Góry Borowskie 1939, Warszawa 2006.