Okres międzywojenny.


84 Pułk Strzelców Poleskich stacjonował w Pińsku, a jego III batalion - w Łunińcu. Koszary pułku imienia marszałka Józefa Piłsudskiego były położone na obrzeżach miasta, kilka kilemtrów od jego granic, przy ulicy Albrechtowskiej.