Historia powstania Stowarzyszenia


Łukasz POLITAŃSKI

Kilka słów na temat powstania i działalności Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich

Za oficjalny początek funkcjonowania Grupy Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich uznać należy 1 marca 2008 roku, kiedy to w siedzibie Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego w Bełchatowie odbyło się jej zebranie organizacyjne. Początkowo w skład grupy wchodziło 11 osób – pasjonatów historii regionalnej oraz historii wojskowości.
Głównym ich celem było wykonanie projektu „Schron 2009” zakładającego dokonanie renowacji schronu bojowego znajdującego się na południe od miejscowości Księży Młyn, w sąsiedztwie szosy Bełchatów – Rogowiec. Należy nadmienić, iż był to jedynie początek długofalowego procesu, który w przyszłości zaowocuje organizacją „Parku historycznego fortyfikacji 30 Poleskiej Dywizji Piechoty”.
Poza szeroko pojętą pracą renowacyjną członkowie Grupy kompletują nieustannie wyposażenie i umundurowanie wykorzystywane w wojsku polskim okresu schyłku II RP zakładając organizację w przyszłości lekcji „żywej historii”, która w bardzo skromnej postaci uwidacznia się już dziś w postaci spotkań z okoliczną młodzieżą.
W sferze działalności Grupy znalazły się również zagadnienia dotyczące identyfikacji zapomnianych mogił żołnierskich. Za znaczny sukces uznać należy doprowadzenie do ekshumacji oraz pogrzebu, poległego na polu chwały w okolicy Oleśnika, Stanisława Glinkę żołnierza 84 Pułku Strzelców Poleskich. Dziś szczątki żołnierza spoczywają w „bratniej mogile” na cmentarzu rzymskokatolickim w Bełchatowie.
Stowarzyszenie istniejące od 2 września 2009 roku pod nazwą Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich jest jedną z nielicznych organizacji w Polsce współdziałających na gruncie oficjalnym z Firmą - Milak, a tym samym z Fundacją „Pamięć” w Warszawie oraz Ludowym Niemieckim Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi. Do kompetencji czterech spośród członków Stowarzyszenia, należy prowadzenie wizji lokalnych oraz sondaży celem ustalenia miejsc pochówku żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej na obszarze dzisiejszych województw: łódzkiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego