Władze Stowarzyszenia


Zarząd Stowarzyszenia GRH 84 PSP

Prezes .......... ....... Leszek Piątkiewicz
V-prezes ............... Piotr Hertel
Skarbnik ................Jakub Rutkowski
Sekretarz ...............Rafał Jędrzejczak
Członek zarządu ....Konrad Gaszewski